Pričetek super lige se ponovno odmika

image_pdfimage_print

Potem ko je bilo praktično vse dogovorjeno za pričetek letošnje super lige, ki zamuja že pet mesecev, je kot strela odjeknila današnja novica o vnovičnem “lockdownom” celotne države. Odlok vlade, ki bo stopil v veljavo 1. aprila in bo v veljavi predvidoma do 11. aprila, pomeni, da se bržkone prvenstvo ne bo pričelo po predvidenemu planu. Glede na spodnji odlok lahko predvidevamo, da se pričetek super lige seli v mesec maj.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.

Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening.

Treningi se dovolijo samo:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Dovoljena je tudi športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Pri tem mora biti zagotovljena ustrezna razdalja.

V kolektivnih in individualnih športnih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so: evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Določena je tudi obveznost testiranja oziroma izjeme, ko tedensko testiranje ni potrebno.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu. Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka mora Vlada Republike Slovenije preverjati na podlagi strokovnih mnenj.

G-Translate »