Posijala je luč na koncu tunela

image_pdfimage_print

Ta teden je vlada Republike Slovenije prižgala zeleno luč športnim aktivnostim za športnike, ki se s športom ukvarjajajo na vrhunski in tekmovalni ravni.  Tega odloka so se razveselili tudi balinarji in petankarji, ki lahko od srede 6. maja 2020 izvajajo prilagojene treninge. Pod posebnimi pogoji se sprošča tudi možnost izvedbe tekmovanj do vključno državne ravni kar velja za individualne športne panoge med katere spadata tudi balinanje in petanka. Žal pa prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ta hip še ni mogoča in zato še ni dovoljena zaradi ohranjanje tako zdravja športnikov kot gledalcev.

Pri tem morajo športniki, v tem sklopu jih je zajetih okrog 60.000, upoštevati vsa navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2. Trenutno še ni dovoljena vadba v skupinah, saj je treba ves čas ohranjati razdaljo najmanj dveh metrov do drugih oseb. Organizatorji bodo morali zagotoviti, da se bodo v prostorih, kjer bodo treningi in tekmovanja, pojavljale le osebe, ki bodo za to nujno potrebne.

Konec tedna je zasedal izvršni odbor ZDPS in izdal navodilo, da naj ima vsak registriran petankar tudi na treningu s seboj veljavno licenco in osebni dokument za primer morebitne kontrole. Medtem ko organi ZDPS pripravljajo predlog kako in kdaj naj bi se sezona sploh pričela, se tekmovalna komisija BZS že  vneto pripravlja na nadaljevanje in zaključek letošnje sezone. V ospredju je ligaško tekmovanje, tako v super ligi kakor tudi v vseh ostalih državnih in območnih ligah. Seveda je pri obeh panogah odprto veliko vprašanj na katere bomo bržkone dobili odgovore v prihajajočemu tednu.


Poudarki iz odloka:

VELJAVNOST

  • Od 7. 5. 2020
  • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni

KOMU JE DOVOLJENA VADBA

  • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
  • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).

KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

  • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.

KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

  • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

TEKMOVANJA

  • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
  • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
  • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS – ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.


G-Translate »