eurochamp
   
   
SUPER LIGA 2017 / 2018
Print
1. krog 21-10-2017 15:00 AGROCHEM 15 : 11 TRATA
  21-10-2017 15:00 KRIM 17 : 9 POSTOJNSKA JAMA
  21-10-2017 15:00 ZABIČE 14 : 12 SKALA
  21-10-2017 15:00 AGROCHEM HRAST 0 : 26 AIKEA ANTENA

2. krog 28-10-2017 15:00 AGROCHEM HRAST 13 : 13 KRIM
  28-10-2017 15:00 TRATA 20 : 6 ZABIČE
  28-10-2017 15:00 AIKEA ANTENA 19 : 7 SKALA
  28-10-2017 15:00 POSTOJNSKA JAMA 10 : 16 AGROCHEM

3. krog 04-11-2017 15:00 KRIM 19 : 7 AIKEA ANTENA
  04-11-2017 15:00 ZABIČE 20 : 6 POSTOJNSKA JAMA
  04-11-2017 15:00 AGROCHEM 21 : 5 AGROCHEM HRAST
  04-11-2017 15:00 SKALA 2 : 24 TRATA

4. krog 11-11-2017 15:00 KRIM 13 : 13 AGROCHEM
  11-11-2017 15:00 POSTOJNSKA JAMA 11 : 15 SKALA
  11-11-2017 15:00 AGROCHEM HRAST 16 : 10 ZABIČE
  11-11-2017 15:00 AIKEA ANTENA 17 : 9 TRATA

5. krog 18-11-2017 15:00 AGROCHEM 16 : 10 AIKEA ANTENA
  18-11-2017 15:00 SKALA 17 : 9 AGROCHEM HRAST
  18-11-2017 15:00 TRATA 22 : 4 POSTOJNSKA JAMA
  18-11-2017 15:00 ZABIČE 21 : 5 KRIM

6. krog 25-11-2017 15:00 KRIM 18 : 8 SKALA
  25-11-2017 15:00 AGROCHEM 14 : 12 ZABIČE
  25-11-2017 15:00 AIKEA ANTENA 16 : 10 POSTOJNSKA JAMA
  25-11-2017 15:00 AGROCHEM HRAST 8 : 18 TRATA

7. krog 05-12-2017 18:00 SKALA 10 : 16 AGROCHEM
  06-12-2017 18:00 POSTOJNSKA JAMA 12 : 14 AGROCHEM HRAST
  09-12-2017 15:00 ZABIČE 21 : 5 AIKEA ANTENA
  10-12-2017 15:00 TRATA 18 : 8 KRIM

8. kolo 20-01-2018 15:00 AIKEA ANTENA 12 : 14 AGROCHEM HRAST
  20-01-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 8 : 18 KRIM
  20-01-2018 15:00 TRATA 14 : 12 AGROCHEM
  20-01-2018 15:00 SKALA 10 : 16 ZABIČE

9. krog 27-01-2018 15:00 SKALA 15 : 11 AIKEA ANTENA
  27-01-2018 15:00 AGROCHEM 18 : 8 POSTOJNSKA JAMA
  27-01-2018 15:00 ZABIČE 12 : 14 TRATA
  27-01-2018 15:00 KRIM 22 : 4 AGROCHEM HRAST

10. krog 03-02-2018 15:00 TRATA 20 : 6 SKALA
  03-02-2018 15:00 AGROCHEM HRAST 14 : 12 AGROCHEM
  03-02-2018 15:00 AIKEA ANTENA 18 : 8 KRIM
  03-02-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 9 : 17 ZABIČE

11. krog 17-02-2018 15:00 SKALA 23 : 3 POSTOJNSKA JAMA
  17-02-2018 15:00 AGROCHEM 16 : 10 KRIM
  17-02-2018 15:00 TRATA 18 : 8 AIKEA ANTENA
  17-02-2018 15:00 ZABIČE 14 : 12 AGROCHEM HRAST

12. krog 24-02-2018 15:00 AIKEA ANTENA 19 : 7 AGROCHEM
  24-02-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 12 : 14 TRATA
  24-02-2018 15:00 AGROCHEM HRAST 16 : 10 SKALA
  24-02-2018 15:00 KRIM 18 : 8 ZABIČE

13. krog 03-03-2018 15:00 SKALA 19 : 7 KRIM
  03-03-2018 15:00 POSTOJNSKA JAMA 17 : 9 AIKEA ANTENA
  03-03-2018 15:00 TRATA 20 : 6 AGROCHEM HRAST
  03-03-2018 15:00 ZABIČE 13 : 13 AGROCHEM

14. krog 10-03-2018 15:00 AGROCHEM 17 : 9 SKALA
  10-03-2018 15:00 AGROCHEM HRAST 10 : 16 POSTOJNSKA JAMA
  10-03-2018 15:00 AIKEA ANTENA 12 : 14 ZABIČE
  10-03-2018 15:00 KRIM 12 : 14 TRATA

Final four - polfinale 17-03-2018 10:00 AGROCHEM 14 : 2 ZABIČE
  17-03-2018 15:00 TRATA 17 : 9 KRIM

Final four - finale 18-03-2018 13:00 TRATA 16 : 10 AGROCHEM
   
Real time web analytics, Heat map tracking
© Hegy TV